Movendos Health Coaching

Movendos-terveysvalmennus haastaa vanhat toimintamallit yhdistämällä uudenlaista lähestymistapaa soveltavat valmennuksen ammattilaiset, tutkimustiedon, nykyteknologian sekä terveys- ja hyvinvointidatan yhdeksi helposti ymmärrettäväksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

 

Movendos_HealthCoaching_logo_RGB_WEB

Suomalainen sairaanhoito on maailmanlaajuisesti mitattuna huippuluokkaa. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon puolella tosin - niin meillä kuin muuallakin - on vielä paljon parannettavaa. Olemme jo osittain turtuneet siihen, että meille tuputetaan asiantuntijoiden toimesta valmiita ohjeita terveytemme ja hyvinvointimme edistämiseksi. Harmittavan usein ohjeet ovat myös yleisluonteisia perustuen erilaisiin keskivertosuosituksiin. Todellisuudessa olemme kaikki yksilöitä erilaisine taustoineen, tarpeineen, toiveineen ja elämäntilanteineen. Yleiset ohjeet, neuvot tai valistus eivät toimi, kun halutaan aitoa ja pysyvää ihmisen arjesta lähtevää muutosta.

Pienin askelin pysyviin tuloksiin

Yksilötason muutosta tuettaessa on ensiarvoisen tärkeää ymmärtää ihmisen toimintaa ja ajatusmalleja. Me Movendoksella tiedämme, että pelkkien ulkopuolelta tulevien ohjeiden sijasta parempiin ja kestäviin tuloksiin päästään, kun muutostarve lähtee liikkeelle valmennettavan omien oivallusten ja oman elämän kautta. Tämä tietomme ja ymmärryksemme perustuu laajaan tutkittuun tietoon sekä tuhansien yksilövalmennusten tuomaan kokemukseen.

Lataa Movendos Health Coaching-esitteemme täältä.

Yleiset ohjeet, neuvot ja valistus eivät toimi, kun halutaan pysyviä muutoksia.

Movendoksen terveys- ja käyttäytymistieteisiin perustuvan valmennusmallin kantava ajatus on, että jokainen meistä on lopulta itse oman elämänsä paras asiantuntija. Vaikka meillä terveys- ja hyvinvointialan ammattilaisina on valtava määrä teorian ja käytännön tietämystä, on lyhyen yksittäisen kohtaamisen perusteella mahdoton saada  kattavaa kuvaa henkilön terveydentilaan vaikuttavista tekijöistä, puhumattakaan taustalla piilevistä motiiveista ja elämäntilanteiden kirjosta. One-size-fits-all-tyyppisessä  massavalmennuksissa tämä vähäkin kohtaaminen jää puuttumaan ja yksilöllisyys katoaa massan sekaan. Ammattilaisen tukea tarvitaan, mutta sen tulee tapahtua henkilökohtaisella tasolla, riittävän pitkän ajan sekä oikein tarjoiltuna

Elintavat ratkaisevat

Tutkimusten mukaan elintavat ovat merkittävin yksittäinen yksilön terveyteen vaikuttava tekijä. Suorin ja tehokkain tapa edistää yksilön terveyttä on saada  arkiset elintavat tukemaan terveyttä, ei toisin päin. Movendos-valmennuksessa osallistuja saa juuri omaan elämäänsä räätälöityjä konkreettisia käytännön työkaluja terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen johtamiseen ja kestävien terveyttä ja hyvinvointia edistävien elämäntapamuutosten läpiviemiseen.

Lähde: Institute for the Future, Centers for Disease Control and Prevention

Ihmiseltä ihmiselle teknologiaa fiksusti hyödyntäen

Movendoksen terveyskäyttäytymistieteeseen pohjautuva matalan kynnyksen valmennus muodostuu videovalmennustapaamisista henkilökohtaisen terveysvalmentajan kanssa, konkreettisista elämäntapamuutoksiin ohjaavista valmennustehtävistä sekä niiden seurannasta. Valmennussisältö pohjautuu valmennettavan koko elämäntilanteeseen ja yksilöllisiin arvoihin.  Räätälöity valmennus lähestyy terveyttä ja hyvinvointia  kokonaisvaltaisesti fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin näkökulmista elämän eri osa-alueilla.

Valmennusohjelma toteutetaan Movendoksen kehittämässä tietosuojatussa etävalmennusympäristössä, jolloin toteutus on mahdollista joustavasti normaalin arjen keskellä ja paikasta riippumatta. Valmennusohjelmisto toimii eri laitteiden internetselaimella ja sovelluksilla. Valmentajina toimivat kokeneet ja tarkoin valitut terveyden ja hyvinvoinnin valmennusammattilaiset, joilla on erinomaiset coaching-taidot ja pitkä kokemus yksilövalmennuksesta.

Osallistujasta riippuen, valmennustemme yksilölähtöiset tavoitteet liittyvät seuraaviin terveyden ja hyvinvoinnin tekijöihin:

- parantunut yleinen energia- ja vireystaso
- parantunut kyky hallita stressiä
- parantunut yöunen laatu
- yleinen hallinnantunteen lisääntyminen
- parantunut elämänlaatu
- lisääntynyt arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä
- tervehtynyt ruokavalio

 

Vaikuttavuus edellä

Valmennusten vaikuttavuuden osoittaminen on meille ensiarvoisen tärkeää. Seuraamme valmennusten kokonaisvaltaista vaikuttavuutta yksilö- ja kokonaistasolla ja teemme myös pidemmän aikavälin seurantaa.

Tutkimme kehittämämme valmennusmallin vaikuttavuutta yhteistyössä riippumattomien tutkimustahojen kanssa. Tällä hetkellä olemme mukana esimerkiksi tutkimushankkeessa, joka toteutetaan yhteistyössä Työterveyslaitoksen, Samfundet Folkhälsanin, Helsingin yliopiston sekä Seinäjoen Yliopistokeskuksen kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää päiväkotityöhön terveydenedistämisen toimintamalli työntekijöiden kokeman stressin vähentämiseksi.

Tutkimushankkeen valmennusinterventio toteutetaan toimestamme Movendos Health Coaching-valmennusmallilla.

lue-lisaa_painike

 

Movendos_tulosnakyma_web_layout_v2

Uudenlainen terveyden ja hyvinvoinnin yksilötukimalli yrityksille

Yritykset ovat yksi tärkeimmistä asiakaskohderyhmistä valmennuksillemme. Valmennustemme helppo käyttöönotto mahdollistaa yrityksille tehokkaan ja vaikuttavan tavan tukea työntekijöiden terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Toteutamme asiakasyrityksillemme vuosittain satoja yksilöllisiä terveys- ja hyvinvointivalmennuksia. Tarjoamme yrityksen johdolle myös kattavan kokonaisnäkymän henkilöstön hyvinvoinnin tilaan ja muutokseen.

lue-lisaa_painike