Ratkaisukeskeinen ja kokonaisvaltainen Movendos-valmennus on työnantajalle helppo ja tuloksellinen tapa tukea henkilöstön hyvinvointia. Valmennus toteutetaan yksilölähtöisesti ja valmennettavan elämäntilanne huomioiden.  Valmennukset voidaan tarvittaessa helposti toteuttaa etävalmennusteknologian avulla täysin paikasta riippumatta. 

”Pitkästä aikaa joku oikeasti kuunteli, eikä vain tuputtanut neuvoja.
Oravanpyörä on valmennuksen aikana muuttunut hyvinvoinnin kehäksi.”

Olemme turtuneet siihen, että meille tuputetaan asiantuntijoiden toimesta ohjeita terveytemme ja hyvinvointimme parantamiseksi. Kovin usein ohjeet ovat myös ”one-size-fits-all” –tyyppisiä ja perustuvat erilaisiin keskivertosuosituksiin. Tosiasiassa olemme kaikki yksilöitä. Meillä on erilaiset käsitykset siitä mistä oma kokonaisvaltainen hyvinvointimme koostuu ja sitä kautta myös tarpeemme ja toiveemme vaihtelevat.

Terveys- ja hyvinvointivalmennusta uudella twistillä

Movendoksen muutosvalmennusmalli pohjautuu terveys- ja käyttäytymistieteisiin sekä maailmalla voimakkaasti yleistyvään coaching -lähestymistapaan, joka on tutkimusten ja käytännön kokemusten kautta osoittautunut tehokkaaksi tavaksi elintapamuutosten läpiviemisessä. Valmennukset toteutetaan yksilölähtöisesti ja sillä lähtöoletuksella, että parhaisiin tuloksiin päästään valmennettavan omien oivallusten kautta. Jokainen on lopulta itse oman elämänsä paras asiantuntija. Me tarjoamme kokemukseemme ja ammattitaitoomme pohjautuvan konseptoidun valmennusmallin sekä tuen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Valmennuksen aikana sisäisen motivaation kautta syntyneet oivallukset sovitetaan yhdessä valmennettavan kanssa konkreettisiksi toimenpiteiksi arkeen siten, että ne sopivat sekä työn, että myös vapaa-ajan näkökulmasta. Näin myös tulokset ovat pysyvämpiä.

Vaivatonta ja vaikuttavaa

Halusimme samalla ratkaista myös valmennusten järjestämiseen yleisesti liittyvät logistiset haasteet. Olemmekin erityisen ylpeitä siitä, miten olemme onnistuneet tekemään valmennusten toteuttamisesta asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta. Yhtä helppoa, halusitpa tilata valmennuksia yhdelle tai sadalle henkilölle.

 

Edut & Hyödyt

hyodyt_ikoni2Valmennusten käynnistäminen ja organisointi on tehty todella helpoksi. Valmennuksiin voi osallistua mukaan non-stop periaatteella, juuri silloin kun tarve ilmenee. Kutsumme tätä välittömän tuen malliksi.

hyodyt_ikoni2Valmennukset toteutetaan täysin yksilöllisesti, henkilökohtaiset tarpeet ja aikataulut huomioiden, luontevana osana normaalia arkea.

hyodyt_ikoni2Valmennukset on helppo tarvittaessa liittää esimerkiksi osaksi jo olemassa olevia henkilöstön kehittämishankkeita, työterveyshuollon tai perusterveydenhuollon prosesseja, terveyskartoitusten jatkoksi, jne.

hyodyt_ikoni2Valmentajan ja valmennettavan välisessä kanssakäymisessä käytetään Movendoksen omaa etävalmennusteknologiaa, joka mahdollistaa valmennusten toteuttamisen täysin sijainnista riippumatta.

hyodyt_ikoni2Valmennusmetodimme ja –menetelmämme pohjautuvat uusimpiin saatavilla oleviin terveys- ja käyttäytymistieteellisiin tutkimuksiin ja teorioihin

hyodyt_ikoni2Valmennusten vaikuttavuutta seurataan yhteistyössä ulkopuolisten riippumattomien tutkimustahojen kanssa. Valmennusten vaikuttavuus ja tulokset ovat tilaaja-asiakkaan nähtävissä anonyymitasolla

 

Konseptoidut valmennukset

Movendos Wellness Coaching

Movendos Wellness Coaching on yksilölähtöinen, kokonaisvaltaista hyvinvointia edistävä valmennus, joka auttaa valmennettavaa johtamaan paremmin omaa arkea ja hyvinvointia. Valmennuksen kohderyhmänä ovat henkilöt, joilla ei toistaiseksi ole diagnostisoituja sairauksia, mutta nykyiset elämäntavat ja terveyskäyttäytyminen saattavat ennakoida niitä.
Valmennuksen kesto vaihtelee 12 viikosta 16 viikkoon. 

Movendos Health Coaching

Nimensä mukaisesti Movendos Health Coaching on valmennusta, jossa keskitytään enemmän terveydellisiin seikkoihin, kokonaisvaltaista lähestymistapaa unohtamatta. Valmennus sopii erityisesti henkilöille, joilla on jo olemassa olevia tunnistettuja terveyshaasteita, joihin elämäntapamuutoksilla voidaan vaikuttaa (esim. diabetes, korkea verenpaine, jne.)
Valmennuksen kesto vaihtelee 12 viikosta 16 viikkoon.

Osallistujasta riippuen, terveys- ja hyvinvointivalmennustemme yksilölähtöiset tavoitteet voivat liittyä esim. seuraaviin asioihin:

  • parantunut yleinen energia- ja vireystaso
  • lisääntynyt arkiaktiivisuus ja liikunnan määrä
  • tervehtynyt ruokavalio
  • parantunut yöunen laatu
  • parantunut kyky hallita stressiä
  • yleinen hallinnantunteen lisääntyminen
  • parantunut elämänlaatu
 

Haluatko kuulla lisää?

Lähetä meille yhteystietosi.
Olemme sinuun yhteydessä viimeistään seuraavana arkipäivänä.