Vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen on meille tärkeää. Mittaamista ja mittareita voidaan kehittää monilla eri tasoilla. Niillä voidaan kartoittaa yksilöllisen muutoksen alku- ja lopputila sekä tuoda lisää motivaatiota ja objektiivista seurantaa muutosprosessiin. Mittaamista ei kuitenkaan tule tehdä pelkästä mittaamisen ilosta, koska maailma hukkuu dataan. Kiva tietää -datan sijasta haluamme kehittää oikein ajoitettuja ja suunnattuja mittareita yhteistyössä riippumattomien tutkimustahojen kanssa. 

 

Tutkimushankkeita

Osallistuimme keväällä 2016 SITRAn vaikuttavuuskiihdyttämöön. Blogissa on avattuna kokemuksia kiihdyttämöstä, vaikuttavuuden mallintamisesta ja mittaamisesta.

Allaesitettyjen tutkimushankkeiden lisäksi olemme mukana myös useissa Kelan etäkuntoutushankkeissa. Kelan sivuilla on lisätietoa käynnissä olevista hankkeista.

With-Me-työhyvinvointivalmennus (2013 -2016) 

With-Me-projektissa kehitetään ja pilotoidaan menetelmiä ja sähköisia ratkaisuja hyvinvointivalmennukseen seurantaan sekä elintapamuutokseen kannustamiseen. Hanke on eurooppalainen yhteistyöhanke, jossa on mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Suomesta, Belgiasta ja Espanjasta. Tampereen Teknillinen Yliopisto vastaa työstressin vähentämiseen tähtäävän valmennuspilotin teknologia-alustasta ja on toimittanut hankkeeseen Movendos mCoach-alustan. Pilottien tulokset julkaistaan 2016-2017.
Hankkeen on rahoittanut EU ja Tekes. Suomen konsortiossa mukana TUT, VTT, Mawell Oy, Mawell Care Oy, Firstbeat Oy, Mediconsult Oy. Muut kansainväliset kumppanit: Atos, Tecnalia, Inabensa, RGB, Cimne, IBV, TNO, Ariadna, Sirris, Vitalsys, HIG, BioRICS, Ready2Improve.

Dagiswork (2016 - 2018)

Dagiswork-hankkeen tavoitteena on kehittää päiväkotityöhön terveydenedistämisen toimintamalli, jolla vähennetään työntekijöiden stressiä. Lisäksi selvitetään kenelle ja millaisiin elintapamuutoksiin ICT-teknologiaan pohjautuva terveyden edistämisen malli soveltuu parhaiten. Hankkeen toteuttavat Työterveyslaitos, Helsingin Yliopisto ja Movendos.

Digitano – Työhyvinvointi etä- ja matkatyössä (2016 - 2018)

DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä. Movendos tarjoaa teknologiansa hankkeen käyttöön. Tavoitteena on kehittää prosesseja etä- ja matkatyöntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto ja toteuttavat Aalto yliopisto, Turun AMK, Työterveyslaitos, ABB, Diacor, Nordea ja Movendos.

Tempo - polkuja työelämään (2015-2018)

Polkuja työelämään (TEMPO) osatyökykyisen työnhakijan tuki-hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Tuki toteutetaan Movendos mCoach-etävalmennusratkaisun avulla.
Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Toteuttajina ovat Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Sydänkuntoutus (2015-2017)

Sydänpotilaiden ryhmäkuntoutuksessa käytetään Movendos-etävalmennusta kuntoutusjaksojen välissä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia etävalmennuksen vaikutusta asiakkaiden liikunta-aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Hankkeen toteuttavat Jyväskylän Yliopisto ja Peurungan kuntoutuskeskus.

 

Julkaisuja

"Mobile Solution for Increasing the Efficiency of Health Coaching for Preventative Health Care and Chronic Disease Management." Nieminen, Hannu, et al. (2013)

"Health figures: an open source JavaScript library for health data visualization" Ledesma, Andres et al. (2016)

”Implementation and user testing of a system for visualizing continuous health data and events.” Al-Musawi, Ledesma et al.. In 2016 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI) (pp. 156-159).