Vaikuttavuuden mittaaminen ja osoittaminen on meille tärkeää. Mittaamista ja mittareita voidaan kehittää monilla eri tasoilla. Niillä voidaan kartoittaa yksilöllisen muutoksen alku- ja lopputila sekä tuoda lisää motivaatiota ja objektiivista seurantaa muutosprosessiin. Mittaamista ei kuitenkaan tule tehdä pelkästä mittaamisen ilosta, koska maailma hukkuu dataan. Kiva tietää-datan sijasta haluamme kehittää oikein ajoitettuja ja suunnattuja mittareita yhteistyössä riippumattomien tutkimustahojen kanssa. Data-analytiikan ja tekoälyn avulla palveluumme kertyvää yksilön hyvinvointi- ja terveysdataa voidaan tehokkaasti hyödyntää yksilöllisempien palvelujen kehittämisessä ja terveyden tukemisessa.

Tutkimushankkeita

Dagiswork (2016 - 2018)

Dagiswork-hankkeen tavoitteena on kehittää päiväkotityöhön terveydenedistämisen toimintamalli, jolla vähennetään työntekijöiden stressiä. Lisäksi selvitetään kenelle ja millaisiin elintapamuutoksiin etäteknologiaan pohjautuva terveyden edistämisen malli soveltuu parhaiten. Hanke tuottaa riippumatonta vaikuttavuustietoa Movendos-valmennusmallistamme, jonka avulla valmennus toteutetaan. Hankkeen toteuttavat Työterveyslaitos, Helsingin Yliopisto ja Movendos.

Digitano – Työhyvinvointi etä- ja matkatyössä (2016 - 2018)

DigiTANO - Työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetut tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytännöt mobiilissa ja monipaikkaisessa työssä. Movendos tarjoaa teknologiansa hankkeen käyttöön. Tavoitteena on kehittää prosesseja etä- ja matkatyöntekijöiden hyvinvoinnin tukemiseen. Hankkeen rahoittaa Työsuojelurahasto ja toteuttavat Aalto yliopisto, Turun AMK, Työterveyslaitos, ABB, Diacor, Nordea ja Movendos.

Tempo - polkuja työelämään (2015-2018)

Polkuja työelämään (TEMPO) osatyökykyisen työnhakijan tuki-hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Tuki toteutetaan Movendos mCoach-etävalmennusratkaisun avulla.
Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö. Toteuttajina ovat Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.

Sitran vaikuttavuuskiihdyttämö

Osallistuimme keväällä 2016 SITRAn vaikuttavuuskiihdyttämöön. Blogissa on avattuna kokemuksia kiihdyttämöstä, vaikuttavuuden mallintamisesta ja mittaamisesta.

With-Me-työhyvinvointivalmennus (2013 -2016) 

With-Me-projektissa kehitettiin ja pilotoitiin menetelmiä ja sähköisia ratkaisuja hyvinvointivalmennukseen seurantaan sekä elintapamuutokseen kannustamiseen. Hanke oli eurooppalainen yhteistyöhanke, jossa oli mukana yrityksiä ja tutkimuslaitoksia Suomesta, Belgiasta ja Espanjasta. Tampereen Teknillinen Yliopisto vastasi työstressin vähentämiseen tähtäävän valmennuspilotin teknologia-alustasta ja toimitti hankkeeseen Movendos mCoach-alustan. Pilottien tulokset julkaistiin 2016-2017. Lue lisää täältä: https://www-2017.movendos.com/2016/10/27/henkilokohtainen-valmennus-auttaa-vahentamaan-tyoperaista-stressia/

Hankkeen rahoittivat EU ja Tekes. Suomen konsortiossa mukana olivat TUT, VTT, Mawell Oy, Mawell Care Oy, Firstbeat Oy, Mediconsult Oy. Muut kansainväliset kumppanit: Atos, Tecnalia, Inabensa, RGB, Cimne, IBV, TNO, Ariadna, Sirris, Vitalsys, HIG, BioRICS, Ready2Improve.

Sydänkuntoutus (2015-2017)

Sydänpotilaiden ryhmäkuntoutuksessa ammattilaiset käyttivät mCoach-etävalmennuspalvelua kuntoutusjaksojen välissä. Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia etävalmennuksen vaikutusta asiakkaiden liikunta-aktiivisuuteen ja hyvinvointiin. Hankkeen toteuttivat Jyväskylän Yliopisto ja Peurungan kuntoutuskeskus.

Julkaisuja

"Mobile Solution for Increasing the Efficiency of Health Coaching for Preventative Health Care and Chronic Disease Management." Nieminen, Hannu, et al. (2013)

"Health figures: an open source JavaScript library for health data visualization" Ledesma, Andres et al. (2016)

”Implementation and user testing of a system for visualizing continuous health data and events.” Al-Musawi, Ledesma et al.. In 2016 IEEE-EMBS International Conference on Biomedical and Health Informatics (BHI) (pp. 156-159).