Matalan kynnyksen valmennukset yrityksille

Yritysten y-tunnuksen takaa löytyy joukko taustoiltaan, tarpeiltaan ja toiveiltaan hyvin erilaisia yksilöitä, joiden hyvinvoinnin edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisuja. Yleiset ohjeet, neuvot tai kampanjat eivät toimi silloin kun halutaan oikeita kestäviä tuloksia.

Perinteisesti yritysten terveys- ja hyvinvointikampanjoissa on ollut haasteena, kuinka saada juuri oikeat ihmiset osallistumaan ja miten heidät saadaan sitoutettua mukaan toimintaan. Yksilöllisestä sekä paikasta ja ajasta riippumattomasta toteutustavasta johtuen osallistumiskynnys Movendos-valmennuksiin on hyvin matala, ja keskeyttämisprosentti lähellä nollaa. Työntekijät kokevat valmennuksen omakseen, koska valmennuksen ajoitus ja sisältö pohjautuu täysin juuri sillä hetkellä vallitsevaan yksilölliseen elämäntilanteeseen.

Autamme tunnistamaan työntekijöiden terveyden ja hyvinvoinnin nykytilan ja ajan myötä siinä tapahtuvat muutokset. Edistämme työntekijöiden työkykyä tarjoamalla heille oikea-aikaista matalan kynnyksen tukea henkilökohtaisen terveys- ja hyvinvointivalmennuksen muodossa. 

Lataa Movendos Health Coaching-esitteemme täältä.

 

S-Hameenmaa_logo

"Lähdimme kokeilemaan yksilöllistä Movendos-valmennusta, koska se vastasi selkeästi tarpeisiimme. Meillä esimiehet ovat omissa yksiköissään ympäri toimialuetta, joten ryhmämuotoisten toimintojen järjestäminen on etäisyyksien puolesta haasteellista. Samaten ajankäytön suhteen on helppoa, kun valmennustapaamisia ei tarvitse sopia kuin kahden henkilön, työntekijän ja valmentajan, aikataulujen välillä.

Valmennuksen osa-alueet ovat kattavia, ja alkukartoituksen perusteella jokainen valmennettava saa itselleen räätälöidyn sisällön valmennukseen. Tällöin valmennus tuntuu omalta. Työntekijöiden puolella kahdenkeskisyys valmentajan kanssa on saanut kiitosta. Joskus käsiteltävät asiat ovat sen verran yksityiseksi koettuja, ettei tunnu luontevalta jakaa niitä kollegojen kanssa. Se, että valmennukseen voit osallistua mistä tahansa ilman matkustamista ja oman aikataulun mukaan on huippujuttu. Valmennukseen osallistujat ovat kokeneet myönteisiä muutoksia niillä osa-alueilla, joita valmennuksessa on käsitelty.

Yhteistyö Movendoksen kanssa on ollut helppoa! Tapaamiset ovat järjestyneet joustavasti ja yhteydenpitoa on ollut sopivasti. Kaikki mitä on sovittu, on myös pitänyt. Itse valmennus tapahtuu ”taustalla”, itse ei tarvitse olla huolissaan mistään tilavarauksista, ilmoittautumisista tai vastaavista. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja luottamuksellista. Valmennuksen ideologia toimii!"

- Maarit Pelli, työhyvinvointiasiantuntija, SOK Hämeenmaa

Varhaisen välittämisen mallista välittömän tuen malliin

Yleisesti yrityksissä käytössä olevassa ”varhaisen välittämisen mallissa” työntekijä saa tukea vasta oltuaan pitkään sairaslomalla, mikä inhimillisen puolen ohella on voinut aiheuttaa jo jopa 10 000 euron kulut työnantajalle. Movendoksen ”välittömän tuen mallissa” päästään oikea-aikaisesti ja matalalla kynnyksellä tukemaan työntekijöitä heidän yksilöllisissä terveyden ja elämänhallinnan haasteissaan - juuri silloin kun tarve ilmenee.

Movendoksen Välittömän tuen malli on helppo ja nopea ottaa käyttöön, ja se tuo säästöjä paitsi työntekijöiden terveysongelmiin, elämänhallintaan tai sitoutumisen puutteeseen liittyvissä kustannuksissa, myös ostajatahon työajassa. Teemme tarpeen mukaan tiivistä yhteistyötä työterveyden kanssa, jolloin kaikki osapuolet hyötyvät sujuvasta tiedonkulusta ja toisiaan täydentävistä palveluista.

Vaivatonta ja vaikuttavaa

Olemme tehneet valmennusten toteuttamisesta asiakkaillemme helppoa ja vaivatonta, haluttiinpa valmennus yhdelle tai sadalle henkilölle. Toimintamallimme on yritykselle logistisesti kevyt ja erittäin helppo ottaa käyttöön. Raskaiden ja irrallisten työhyvinvointiprojektien sijaan yrityksen johto voi keskittyä ydintehtäviinsä, ja saada säännöllisesti tietoa valmennuksen vaikuttavuudesta ja henkilöstön hyvinvoinnin tilasta. Mallimme voidaan liittää helposti yrityksen olemassa oleviin sisäisiin tai työterveyden prosesseihin. 

Valmennusten vaikuttavuuden todentamisessa käytämme kehittämäämme sähköistä terveyden ja hyvinvoinnin kartoitusalustaa. Normaalin valmennuksen yhteyteen kuuluvan vakiokyselyn lisäksi voidaan sopia myös esimerkiksi räätälöidyistä työnkuvaan liittyvistä kysymyksistä.

Olemme tähän mennessä toteuttaneet valmennuksia mm. näiden yritysten työntekijöille.

 

Movendos_logot_valmennus_ver2019

 

Movendos valmennus yrityksille pähkinänkuoressa

  • Nopea ja oikein ajoitettu tuki - valmennukseen mukaan muutaman arkipäivän sisällä ilmoittautumisesta
  • Tukimallin käyttöönotto on yritykselle helppoa, ja se on helppo kytkeä osaksi olemassa olevia prosesseja
  • Skaalautuva kaikkien ulottuvilla oleva tukimalli, kohdennuksesta päättää asiakasyritys
  • Luonteva käytännön jatkotoimenpide myös erilaisten kyselyiden ja kartoitusten jatkoksi
  • Osallistumiskynnys on matala, koska toteutus tapahtuu sujuvana osana arkea
  • Yksilöllisyys, helppous ja oikea ajoitus sitouttavat työntekijän valmennukseen
  • Valmentajina toimivat kokeneet Movendos-terveysvalmentajat
  • Kattava vaikuttavuuden seuranta todentaa investoinnin hyödyt
  • Tulosraportointi asiakasyritykselle yhdessä sovituin välein ja sovituilla muuttujilla
  • Reilu hinnoittelu: laskutus vain toteutuneiden valmennusten osalta, ei kiinteitä kuluja