Omahoidon tukeminen on kriittinen osa avokuntoutuksen kehittämistä


Osteoporoosi on pitkäaikaissairaus, jota Luustoliiton mukaan sairastaa Suomessa satoja tuhansia ihmisiä. Kuun luusto haurastuu, niin esimerkiksi ranne-, nikama- ja lannemurtumat kasvattavat riskiä uusiin murtumiin moninkertaiseksi. Murtumat hoidetaan ammattitaidolla, mutta tämän jälkeen ihminen jää usein yksin. Kuntoutumisen ja omahoidon tuki on hyvin tärkeässä roolissa osteoporoosin hoidossa ja murtumien ehkäisyssä. Etenkin lonkkamurtumien laitoshoidon kustannukset ja niihin liittyvien … Jatka lukemista Omahoidon tukeminen on kriittinen osa avokuntoutuksen kehittämistä

Omahoito ja toimintakyky kohenivat Luustoliiton etävalmennuksessa


Luustoliitto toteutti touko-marraskuussa 2015 ensimmäisen Movendos-verkkovalmennuskurssin jäsenilleen. Kysymyksessä oli kokeilu, jonka aikana etävalmennettiin seitsemää 60-73-vuotiasta ihmistä eripuolilta Suomea . Tavoitteena oli tukea luustoterveyden omahoitoa. Valmennuksen alussa ja lopussa tehtyjen toimintakykymittausten perusteella liikuntakyky koheni kurssin aikana, ja omahoitoon liittyvä tietämys ja taidot paranivat. Luustoterveyden tukemiseen liittyvät olennaisesti monipuolinen liikunta ja ravitsemus. Luustoliitto jatkaa verkkovalmennuksiaan syksyllä positiivisen … Jatka lukemista Omahoito ja toimintakyky kohenivat Luustoliiton etävalmennuksessa