”mCoach on kannustava ja konkretisoiva. On ilo huomata, että on niin monia pieniä tapoja hoitaa omaa hyvinvointia. Kiitos!"

"Etävalmennuksen tukemana sain aidosti muutettua tapoja arjessa. Omaa edistymistä oli mukava seurata, ja mCoach-työkalun käyttö oli todella helppoa eri laitteilla.”

 

”mCoach toimi hyvin valmentajatapaamisten ja etävalmennuksen yhdistelmänä. Se sitouttaa paljon paremmin kuin pelkät satunnaiset tapaamiset. Oli helppokäyttöinen ja toimiva."

Esimerkkejä mCoach-etävalmennuksista

Espoon ja Tampereen kaupunkien liikuntaneuvonta

Espoossa etävalmennusteknologian avulla kehitetään liikuntaneuvonnan toimintaa sekä asiakkaiden edistymisen seurantaa Liikuntaa ja painonhallintaa-ryhmissä. Tampereella on toteutettu esimerkiksi mielenterveyskuntoutujien Liike on lääkettä-ryhmä, jossa yhdistettiin etävalmennus ja liikunnanohjaajan ryhmätapaamiset 1-2 kertaa kuukaudessa.

"Olen käyttänyt mCoach-etävalmennustyökalua liikuntaneuvonnassa ja painonhallintaryhmissä. Etävalmennus on tuonut lisää motivaatiota erityisesti työikäisille ja nuorille aikuisille. Kaikki mCoach-työkalua käyttäneet ovat edistyneet tehtävissään ja kokeneet työkalun helppokäyttöiseksi. Työkalun avulla olen pystynyt määrittämään asiakkaille yksilöllisiä tehtäviä heidän toiveidensa mukaan sekä seuraamaan heidän edistymistään. Keskusteleminen etenemiseen liittyvistä onnistumisista ja ongelmista on ollut helppoa."
Hanna-Mari Ruotsalainen, Espoon liikuntapalvelut

Helsingin kaupunki, Myllypuron monipuolinen palvelukeskus

Helsingin kaupunki on käyttänyt mCoach-etävalmennustyökalua fysioterapeuttien toteuttamassa 65-85-vuotiaiden ikäihmisten valmennuksessa. Tuloksena on ollut parannusta lihasvoimassa, ketteryydessä, arjessa pärjäämisessä, arkiaktiivisuudessa ja mielialassa.

 ”mCoach on hieno tapa motivoida ja innostaa ohjattavia. Perusasioiden rinnalle on helppo tuoda kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevia tehtäviä, ja etenemisen seuranta on helppoa silloin, kun itselle parhaiten sopii. Asiakkaan oppii myös tuntemaan paremmin, ja valmennusta on helpompi säätää ja kehittää.”
Helsingin kaupunki, Myllypuron palvelukeskuksen fysioterapeutit

https://www.movendos.com/2016/08/12/etavalmennus-tukee-seniori-ikaisten-arkea-ja-lisaa-koettua-hyvinvointia/

Tampereen kaupungin kokeilupilotti

Nuorten työllistämispalveluissa etävalmennusta on käytetty valmentajan antamaan tukeen yksilötapaamisten rinnalla osana työkokeiluja. Tavoitteena on ollut auttaa nuorta jäsentämään tavoitteitaan, vahvuuksiaan ja suunnitelmiaan. Psykologipalveluissa tavoitteena on ollut terapeuttisen työn tehostaminen ja potilaan muutosprosessin intensiivisempi tukeminen. Avopalveluiden aikuisneuvonnassa mCoachia on käytetty elämänmuutosprosessin tukemiseen, mikä on vahvistanut yksilöllistä ohjausta ja helpottanut yhteydenpitoa.

Eurajoen kaupunki, perhepäivähoitajien hyvinvointivalmennus

Eurajoen kaupunki on käyttänyt mCoach-työkalua perhepäivähoitajille suunnatussa kokonaisvaltaisessa 4 kuukauden valmennuksessa, joka sisälsi yksilö- ja tiimitapaamisia.

https://www.movendos.com/2016/01/30/hyvinvointia-eurajoen-perhepaivahoitajille/

Peurungan kuntoutuskeskus, Sydänkuntoutus

Yli 50-vuotiaiden työikäisten sydänkuntoutujien etävalmennuksen tavoitteena on sydänterveyden edistäminen ja uudelleensairastumisen ennaltaehkäisy, omahoidon tukeminen sekä terveellisten elämäntapojen tukeminen. Mukana ovat lääkäri, fysioterapeutti, ravitsemusterapeutti, psykologi ja sairaanhoitaja sekä lisäksi kuntoutuksenohjaaja, liikunnanohjaaja ja sosiaalityöntekijä moniammatillisena tiiminä.  Yksilöllisyys, osallisuus, vertaistuki ja muutoksen sitouttaminen on koettu hyväksi. Kokonaisuus on osa interventiotutkimusta vuosina 2015 - 2017.

TEMPO, Uusia polkuja työelämään-hanke

Tavoitteena on tukea osatyökykyisten työkykyä ja työhön palaamista. Painopiste on sekä fyysisissä että psykososiaalisissa haasteissa. Kumppanina ovat Kuntoutussäätiö, Kuntoutusmiskeskus Apila, Kiipulan kuntoutuskeskus, Synergos ja UKK-instituutti.

https://www.movendos.com/2016/01/30/uusia-polkuja-työelämään/

Luustoliitto

2015 vuoden aikana toteutettiin kokeiluna etävalmennus eri puolilla Suomea asuville 60-73-vuotiaille. Liikuntakyky ja omahoidon taidot paranivat merkittävästi etävalmennuksen aikana. Hyvien tulosten myötä Luustoliitto otti etävalmennuksen pysyväksi osaksi toimintaansa.

https://www.movendos.com/2016/02/26/omahoito-ja-toimintakyky-kohenivat-luustoliiton-etavalmennuksessa/

Kuntoutussäätiö, Kalasataman nopea kokeilu, ikäihmisten vertaisohjaus

Syksyllä 2016 käynnistynyt KuntoKaverit-toiminta yhdistää etävalmennuksen ja vertaisohjatun liikunnan Kalasataman alueen eläkeikäisille ihmisille.

https://www.movendos.com/2016/05/31/hyvinvointia-lisaavia-lahipalveluita-kalasatamaan-kuntoutussaation-ja-movendos-oy-n-kuntokaverit-valittiin-nopeaksi-kokeiluksi/

Salibandyseura SC Classic, C-tyttöjen kokonaisvaltainen hyvinvointivalmennus

Kaudella 2015-2016 toteutettiin C-tyttöjen etävalmennus, jonka kokonaistavoitteena oli hyvä treenaamisen ja palautumisen tasapaino. Tuloksena pelaajien kokemus ajanhallinnasta sekä tunteidenhallinnasta parani, ja motivaatio kasvoi. Nuoret kiinnittivät myös aiempaa enemmän huomiota parempaan uneen, ruokailemiseen ja hyvinvointiin vaikuttaviin pieniin asioihin arjessa.

”Urheilijan elämä on 24/7 urheilijana elämistä. On hienoa, että tähän on saatu työkalu nuoren arjen tueksi. Joukkueurheilussa myös yksilövalmennus on tärkeässä roolissa, ja mCoach tarjoaa valmentajille oivan avun sen tehostamiseen.”
Naisten maajoukkuevalmentaja ja SC Classicin nuorisopäällikkö Irina Peltola.

https://www.movendos.com/2016/06/08/joukkuepelaajien-kokonaisvaltainen-ja-yksilollinen-etavalmennus-on-avaamaton-aarrearkku/

"Movendos Oy:llä on homma hanskassa sekä into ja halu kehittää asioita. Movendos veti yhteistyöprojektimme upeasti, kaikki sujui ja tuli hyvin hoidetuksi."  
Mari Koski, Tullinkulman Työterveys

 "Pystyin tukemaan valmennettavia yksilöllisesti useassa eri yksikössä samaan aikaan. Tämä paransi työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista. Movendos-etävalmennusratkaisun monipuolinen hyödyntäminen asiakkaiden vaihteleviin tarpeisiin on ollut merkittävin menestystekijä valmennuksissani. Valmennukseni ovat liittyneet elämäntapamuutokseen, tuki-ja liikuntaelinsairauksiin sekä burnoutin ennaltaehkäisyyn ja siitä toipumiseen tietotyöalalla."
Valmentaja Sirkku Parkkonen

"mCoach on ollut hyvä tapa tsempata painonhallintaan, liikkumiseen ja rentoutumiseen.”
Anne Laine, Sairaanhoitaja, Hämeenlinnan kaupungin terveyshyötypalvelut 

 

”mCoach on motivoinut seuraamaan omia liikuntatapoja, ruokailutottumuksia sekä opettanut rentoutumaan ja tekemään eron työn ja vapaa-ajan välille.”

“mCoach on hieno työkalu. Sain ohjeita valmentajalta ja tukea aina kun tarvitsin. Ei tarvinnut puurtaa yksin. Työkalu oli helppokäyttöinen ja toimi hyvin. Tekemällä pieniä muutoksia elämässä saavutin merkittäviä tuloksia vain muutamassa kuukaudessa.” 

”Vuosi ennen valmennusta käytin särkylääkettä kolmesti päivässä. mCoachin käytön myötä tieto ja taito itsensä hoitamisesta lisääntyi, ja lääkkeet vähenivät yhteen kertaan päivässä. Nyt on mennyt viikkoja etten edes muista särkylääkettä – omat voimien ylitykset pois lukien.”