Movendos Health Coaching-valmennuksessa mukana olleet työntekijät eri toimialoilta kertovat kokemuksistaan videolla. Yksilöllinen valmennus on tuonut hyviä ja pysyviä muutoksia kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin.

 

 

Palautetta asiakasyritysten HR-päättäjiltä ja integroidusta työterveydestä

"Halusimme tarjota henkilöstölle uuden nykyaikaisen tavan pohtia omaa hyvinvointia ja tekoja sen parantamiseksi. Kaiken alku on yksilöiden hyvinvointi, ja sen tähden olemme johdossa halunneet osoittaa, kuinka tärkeänä asiaa pidämme. Movendoksen yksilöllinen etävalmennus on esimerkki toiminnosta, jota voidaan hyödyntää pysyvänä toimintamallina."
Henkilöstöjohtaja, Teknologiateollisuus

"Olemme saaneet valmennuksista ja valmentajista hyvää palautetta. Konsepti on koettu onnistuneeksi ja vuorovaikutus työntekijän ja valmentajan välillä toimivaksi, millä on iso merkitys etävalmennuksen onnistumisessa"
Henkilöstöpäällikkö, Teknologiateollisuus

"Valmennus oli työterveyden kautta vaivatonta käynnistää, ja valmennukset alkoivat ripeästi. Osallistujat kokivat saavansa yksilöllistä tukea elintapojen muutokseen ja voimavarojen vahvistamiseen. Kokemuksen ja palautteen perusteella voin suositella valmennusta."
Vastaava työterveyshoitaja, teknologiayrityksen integroitu työterveys