Erilaisten terveys- ja hyvinvointiteknologioiden määrä lisääntyy kilvan tarjolla olevan tiedon määrän kanssa. Olemme turtuneet siihen, että meille tuputetaan asiantuntijan toimesta ohjeita terveytemme ja hyvinvointimme parantamiseksi. Mikäli tarjolla olevan teknologian ja tiedon määrä olisivat ratkaisu terveydellisiin pulmiimme, ei meillä näitä haasteita enää olisi.

Tarvitaan jotain muuta: uudenlaista ajattelua ja lähestymistapaa.

Me Movendoslaiset haastamme vanhat luutuneet toimintamallit. Yhdistämme uudenlaisella lähestymistavalla varustetut valmennuksen ammattilaiset, nykyteknologian sekä etenemistä tukevan terveys- ja hyvinvointidatan yhdeksi ymmärrettäväksi ja vaikuttavaksi palvelukokonaisuudeksi.

Yksilölähtöisyys

Yhdenkään ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ei ole olemassa standardiratkaisua. Jokaisella meistä on oma käsityksemme hyvinvoinnista ja käsillä erilainen elämäntilanne. Kokemuksesta tiedämme, että parhaat ja kestävät tulokset saadaan aikaiseksi henkilökohtaisella lähestymistavalla.

Vaikuttavuus

Muutosajattelumme perustuu pienten askelten filosofiaan, jossa sovellamme käyttäytymismuutoksen teoreettisia malleja ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Liian suuret haasteet yhdistettynä liian nopeisiin muutoksiin johtavat harvoin pysyviin muutoksiin. Elämästä on tarkoitus nauttia myös silloin, kun tavoitellaan elämäntapamuutoksia. Parhaiten se onnistuu, kun uudet asiat tuodaan arkeen riittävän pieninä annoksina.

Kokonaisvaltaisuus

Lähestymme ihmistä valmennustilanteessa aina kokonaisvaltaisesti. Huomioimme sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin osa-alueet. Ymmärrämme, että ihminen on älykäs systeemi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Pieni muutos toisaalla voi vaikuttaa merkittävästi myös toisella elämän osa-alueella.

Skaalautuvuus

Haluamme edistää mahdollisimman monen ihmisen terveyttä ja hyvinvointia tuomalla valmennuksen osaksi valmennettavan arkea. Tämän mahdollistaa uusin käytössä oleva valmennusteknologia, joka pohjautuu omaan vahvaa teknologiaosaamiseemme.

100% luottamus

Valmennussuhteessa kaikki perustuu luottamukseen. Tietoturva ja yksityisyyden säilyttäminen ovat meille tärkeää. Teknologiamme on myös suunniteltu täyttämään lääkintälaitevaatimukset.