OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Avointa, luottamuksellista ja mutkatonta yhteistyötä

”Yhteistyömme Movendoksen kanssa on ollut innostavaa ja sujuvaa jo useamman vuoden ajan. Olemme tehneet kehitystyötä esimerkiksi ajanvaraukseen, videovastaanottoon ja terveyskartoituspalveluun liittyen.  Sähköisten palvelujen sisältöön liittyviä näkökulmia on pohdittu yhdessä, käyttökokemukset on huomioitu kehityksessä, teknistä tukea on ollut saatavilla ja tavoitettavuus on ollut hyvä. Asiat ovat aina edenneet sovitussa aikataulussa, ja yhteistyö on ollut luottamuksellista, avointa ja mutkatonta.  Movendos Oy:llä on homma hanskassa sekä into ja halu kehittää asioita.” 

Birgitta Ojala, Pirte (aiemmin Tullinkulman Työterveys)

Asiakkaan mielipiteet huomioidaan vahvasti

”Kiitos, kun kehitätte aktiivisesti mSurvey -työkalua ja otatte kentän mielipiteet huomioon vahvasti! Arvostamme! Uudistukset teillä ovat tapahtuneet ripeällä aikataululla! Liian usein olemme törmänneet keskeneräisiin tuotteisiin, jotka on markkinoitu ja myyty valmiina ja kehitystyö on jäänyt lähtökuoppiinsa. Teillä homma toimii toisin, hienoa!”

- Terhi Oijala, Kouvolan Työterveys

 

Kouvolan työterveys logo

 

hämeenmaa

Tukea tärkeää työtä tekeville esimiehille

"Päädyimme yksilölliseen Movendos-valmennukseen, koska se vastasi selkeästi tarpeisiimme. Meillä esimiehet ovat omissa yksiköissään ympäri toimialuetta, joten ryhmämuotoisten toimintojen järjestäminen on etäisyyksien puolesta haasteellista. Samaten ajankäytön suhteen on helppoa, kun valmennustapaamisia ei tarvitse sopia kuin kahden henkilön, työntekijän ja valmentajan, aikataulujen välillä.

Valmennuksen osa-alueet ovat kattavia. Jokaisen valmennettavan valmennussisältö räätälöityy yksilöllisesti alkukartoituksen ja valmentajan kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Tällöin valmennus tuntuu omalta. Työntekijöiden puolella kahdenkeskisyys valmentajan kanssa on saanut kiitosta. Joskus käsiteltävät asiat ovat sen verran yksityiseksi koettuja, ettei tunnu luontevalta jakaa niitä kollegojen kanssa. Se, että valmennukseen voi osallistua mistä tahansa ilman matkustamista ja oman aikataulun mukaan on huippujuttu. Valmennukseen osallistujat ovat kokeneet myönteisiä muutoksia niillä osa-alueilla, joita valmennuksessa on käsitelty.

Yhteistyö Movendoksen kanssa on ollut helppoa! Tapaamiset ovat järjestyneet joustavasti ja yhteydenpitoa on ollut sopivasti. Kaikki mitä on sovittu, on myös pitänyt. Itse valmennus tapahtuu ”taustalla”, itse ei tarvitse olla huolissaan mistään tilavarauksista, ilmoittautumisista tai vastaavista. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja luottamuksellista. Valmennuksen ideologia toimii!"

- Maarit Pelli, työhyvinvointiasiantuntija, SOK Hämeenmaa

Lue HR-viestin artikkeli tästä. 

 

 

Ajasta ja paikasta riippumatonta ammattilaisen tukea tarvitaan

”Allergia-, iho- ja astmaliitto on aloittanut etäkurssien toteutuksen astmaa sairastavien tukemisessa. Ajasta ja paikasta riippumatonta järjestötoimintaa selkeästi tarvitaan. Siihen kun sisällyttää ammattilaisen antaman tuen ja kutoo vertaistuen mukaan, niin paketti on osallistujaa parhaiten palveleva. 

Movendoksen valmennustyökalu on ollut ohjaajille ja osallistujille helppokäyttöinen. Alustan pelillisyys on sitouttanut osallistujia tekemään tehtäviä säännöllisesti. Yhteistyö Movendoksen kanssa on ollut sujuvaa. Mitä ikinä kysymmekään, niin vastaus tulee nopeasti.”

- Anu Sauliala, Allergia-, iho- ja astmaliitto

 

videon_teko copy

 

 

Autismisäätiö copy

Yksilöllinen etävalmennus tapaamisten välillä tukee elämänhallintaa

"Autismisäätiö on hyödyntänyt Movendoksen etävalmennuspalvelua yhtenä yksilöllisen valmennuksen työvälineenä keväästä 2016 alkaen. Haluamme kehittää toimintaamme asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja löytää uusia ohjaus- ja valmennustyön menetelmiä käyttöömme. Etävalmennusta on kokeiltu Autismisäätiön useissa palvelutoiminnoissa esimerkiksi valmennuskeskuksen, asumisen ja kuntoutuspalveluiden puolella. Sovellus on auttanut tukemaan tavoitteen suuntaista työskentelyä kuntoutustapaamisten välillä. mCoach työvälineenä auttaa valmentajaa tukemaan asiakkaan vastuunottoa ja itsenäistymistä. Etävalmennuksessa on käytetty välitehtäviä ja molemminpuolista viestintää. Väli- ja tavanmuodostustehtävät ovat tukeneet uusien arkisten toimintatapojen opettelua ja auttaneet jäsentämään opiskeluun tai työhön liittyviä projekteja. Etävalmennus on tukenut hyvin henkilöitä, joilla on toiminnanohjauksen haasteita.

Autismisäätiö aikoo jatkaa etävalmennuspalvelun käyttöä monimuotoisena tukena erilaisille asiakkaille eri palvelujen piirissä. Palvelua käyttäneiden valmentajien koulutustausta vaihtelee esimerkiksi sosionomeista psykologeihin, fysio- ja toimintaterapeutteihin sekä yhteisöpedagogeihin.

Movendos on aina kiinnostunut kuulemaan asiakkaan tarpeista ja kehittämään palvelujaan joustavasti."

- Sanna Kara, Autismisäätiön Palvelumuotoilija

Etävalmennusteknologia auttanut kehittämään liikuntapalvelujen toimintaa.

”Tarjoamme eri ikäisille monipuolista liikuntaa eri puolilla Espoota. Olemme kehittäneet etävalmennusteknologian avulla liikuntaneuvonnan toimintaa ja asiakkaiden edistymisen seurantaa Liikuntaa ja painonhallintaa-ryhmissä. mCoach työkalun avulla asiakkaille on annettu yksilöllisiä tehtäviä heidän toiveidensa mukaan, ja ammattilainen on seurannut heidän edistymistään viikoittain. Myös keskusteleminen etenemiseen liittyvistä onnistumisista ja ongelmista on koettu mCoachin myötä helpoksi. Yhteistyö Movendoksen kanssa on vuosien mittaan toiminut erittäin hyvin.”

- Hanna-Mari Ruotsalainen, Espoon liikuntapalvelut

 

espoo-logo