Back view portrait of blonde female doctor sitting at desk in office working with computer, typing and looking at blank white screen, copy space

Espoon työterveyspalveluille Movendos Health Platform-etävastaanotto ja ajanvaraus

Espoon kaupungin henkilöstön työterveyspalvelut on sujuvoittanut asiakkaiden hoitoon pääsyä ja hoitoa uusilla digitaalisilla palveluilla. Oire- ja tarvepohjaisen ajanvarauksen avulla työterveyden asiakas ohjautuu helposti oikean palvelun pariin. Uusi etävastaanotto- ja chat-palvelu puolestaan vastaa erilaisiin kiireellisen ja kiireettömän viestinnän tarpeisiin, tarjoten mahdollisuuden myös etävastaanottoon kasvokkaisen tapaamisen tilalla.

Espoon kaupunki tarjoaa henkilöstölleen lakisääteistä ja ennaltaehkäisevää työterveyshuoltoa sekä työterveyspainotteista yleislääkäritason sairaanhoitoa.

– Espoossa haluamme olla kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Etäpalvelut mahdollistavat esimerkiksi työpäivän aikaisen liikkumisen vähentämisen ja työajan tehokkaan käytön, Marianne Alho, Työterveysjohtaja ja ylilääkäri Espoon Työterveyspalveluista kertoo.

Palvelut on toteutettu Movendos Health Platform-ratkaisulla, joka on integroitu Acute-potilastietojärjestelmään. Seuraavassa vaiheessa käyttöön otetaan myös arkikäyttöä sujuvoittava mobiilisovellus, joka  mahdollistaa esimerkiksi sormenjälkitunnistautumisella tapahtuvan kirjautumisen. Sovellusta käytettäessä asiakas saa älylaitteeseensa ilmoitukset esimerkiksi uusista viesteistä.

Movendos mBooking on osa Movendos Health Platform-kokonaisratkaisua, joka sisältää kattavat työkalut asiakaslähtöisten palvelujen tarjoamiseen. Ratkaisu mahdollistaa sujuvat palvelut esimerkiksi viestintään, ajanvaraukseen, raportointiin, hoitotarpeen arviointiin, asiakasohjaukseen ja tiedonkeräämiseen. Tietoturvallinen ja tehokas alusta on laajennettavissa ja kustomoitavissa tarpeiden ja toiminnan kehittymisen mukaan. 

Movendos Health Platform-alustaan kuuluvat Movendos mSurvey-kartoituspalvelu, Movendos mBooking-ajanvaraus sekä Movendos mClinic-etävastaanotto.