man holding a phone with social network on the screen at a table in a cafe

DigiTANO-hanke tutki työterveyshuollon digitaalisten palvelujen kehittämistä

Movendos oli mukana kaksivuotisessa Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa, joka selvitti työterveyshuoltojen digitaalisesti tuetun tietojen annon, neuvonnan ja ohjauksen käytäntöjä liikkuvassa ja etänä tapahtuvassa monipaikkaisessa työssä. Aalto-Yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun rinnakkaishanke toteutettiin vuosien 2016-2018 aikana. Kumppaneina olivat myösTyöterveyslaitos, ABB, Nordea ja Terveystalo (ent. Diacor).

Oheisella videolla on kerrottu hankkeen kokemuksista. Uusia digitaalisia palveluja kehittämällä voidaan parantaa työterveyspalvelujen saatavuutta ja laatua. Henkilöstön sitouttaminen ja laadukas viestintä ovat oleellinen osa onnistuneita digitaalisia palveluja.