OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Startupista kuoriutunut kasvuyritys katsoo maailmaa kaleidoskoopin läpi

Yksilön terveys heijastelee yhteiskunnan muutosta

Kasvava ja menestyvä yritys ei kuoriudu Startup-munankuoresta eräänä kauniina päivänä. Se kehittyy hyvin ajoitetuista valinnoista, jotka perustuvat asiakkaiden kuuntelemiseen, yhteiskunnan kehittymiseen ja sydämen ääneen.

Movendos syntyi yrityksenä joulukuussa 2012. Nimi tulee latinankielisestä sanasta, joka tarkoittaa ”laittaa liikkeelle, inspiroida”, joka onkin kuvannut erittäin osuvasti yhtiömme toiminnan perustaa ja toimintatapaa.  Toimimme markkinassa, joka pyrkii ratkaisemaan merkittävää inhimillistä ja taloudellista ongelmaa. Pelkästään EU-alueella arvioidaan, että yli yhdeksän miljoonaa tuki- ja liikuntaelinvaivoista johtuvaa sairauslomapäivää, 2500 nuoren aikuisen ennenaikainen eläköityminen, 36 000 uutta puhjennutta diabetesta sekä näennäinen läsnäolo työpaikoilla aiheuttavat noin 19 miljardin euron kustannukset joka päivä. Samaan aikaan tutkimuksissa on todettu, että esimerkiksi elintapoihin liittyvistä sairauksista lähes 60 prosenttia olisi ennaltaehkäistävissä ammattilaisen henkilökohtaisella tuella. Lisäksi yksilön kokonaisvaltaista hyvinvointia, vahvuuksia, arjenhallintaa ja motivaatiota voidaan tukea monin tavoin.

Movendoksen startup-vuodet ovat takanapäin, ja eskari-ikä lähestyy pikkuhiljaa. Matka syksystä 2012 on ollut antoisa. Töitä on tehty paljon ja suurella sydämellä. Tiimi on kulkenut vuosia kentällä kuulostelemassa ruohonjuuritason arkisia tarpeita työterveyksissä, yrityksissä, julkisella puolella ja kuntoutusmaailmassa. Samalla olemme onnistuneet luovalla tavalla yhdistämään konkreettista tekemistä jatkuvaan tarvelähtöiseen visiointiin. Alle 10 hengen yritykseksi tiimillämme on tällä hetkellä syvällinen kokonaiskuva suomalaisesta työelämästä sekä terveydenhuollon arjen kipukohdista ammattilaisen ja asiakkaan näkökulmasta.

Olipa kysymys työhyvinvointipalveluista tai terveydenhuollon digitalisaatioon liittyvästä kehitystyöstä, kaiken päivittäisen työmme ytimessä on työntekijöidemme tärkeä perusarvo – haluamme tehdä työtä, jolla on merkitystä ihmisten hyvinvoinnille. Yksilön hyvinvointi kertautuu erikokoisissa yksiköissä perheiden sisällä, työyhteisöissä ja kaikkialla, missä ihmiset kohtaavat. Vuosien varrella kaikkea tekemistämme leimaavaksi ydinviestiksi onkin kiteytynyt tämä: Movendos on yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen keskittyvä valmennus- ja teknologiayhtiö.

Käyttäytyminen ja teknologia kehittyvät arkisin askelmin

Ketteryys on kärsinyt sanana inflaation, mutta start-upissa sen pitää olla totta. Päätösten ja valintojen pitää olla usein hyvinkin rohkeita, ja omia rakkaita lapsia eli alkuperäisiä tuotteita ja palveluja on pystyttävä hyllyttämään tai ainakin katsomaan hyvin eri näkökulmasta, kuin mitä alun perin on ajatellut. Oikeastaan kaiken sanelee halu tehdä maailmasta parempi paikka sitoutumalla tässä tehtävässä ihmisten kuuntelemiseen. Yksilöllä on merkitystä tälläkin tasolla, koska yksilöt tekevät maailmaa muuttavia päätöksiä, parhaimmillaan yhdessä. Hyvä ja onnistuva yritystiimi on luotettava, asiantunteva, nopea, luova ja innostunut. Kun tämä paletti toimii, se tarttuu myös asiakkaisiin ja kumppaneihin, jolloin hyvää luova kehä pyörii kuin itsestään.

Movendos on alun perin syntynyt Tampereen Teknillisen Yliopiston käyttäytymis- ja terveystieteen spin-offina. Hyvinvointi- ja terveysalan ammattilaisilla oli selkeä tarve tukea asiakkaitaan tapaamisten välissä, jossa arjen tapojen muutoksen omaksuminen olisi helpompaa. Näin syntyi ensimmäinen tuotteemme etävalmennuspalvelu mCoach, joka on käytössä edelleen, mutta osittain hyvin eri tavalla kuin alun perin ajateltiin. Näiden vuosien aikana ihmisiä ovat kohisuttaneet milloin mitkäkin datankeruuvimpaimet. On ollut tietoinen valinta keskittyä yksilöllisyyteen ja arjen muuttamiseen yksilötasolla, jolloin emme ole antaneet yhtä suurta painoarvoa automaattiselle tiedonkeruulle. Sillä voi olla oma roolinsa muutostarpeen herättäjänä ja muutoksen todentajana, mutta varsinainen muutos syntyy ihmisen sisäisen motivaation kautta. Tämän yksilöllisen muutoksen tukena terveys- ja hyvinvointitiedoilla sekä yksilön omalla kokemuksella omasta hyvinvoinnistaan on tärkeä rooli.

Vuosien mittaan yhteistyömme esimerkiksi työterveyksien kanssa on rakentunut hyvin tiiviiksi. Kyse on pitkälti luottamuksesta ja siitä, että yritys toimii, kuten sovitaan, on proaktiivinen ja vähän vielä enemmän. Selkeästä arjen tarpeesta nousi esiin esimerkiksi tavoite kehittää kattava ja laadukas nykytarpeisiin vastaava terveyden ja hyvinvoinnin kartoituspalvelu. Kehitystyö tapahtui yhdessä usean työterveystoimijan kanssa, ja noin puolessa vuodessa olimme rakentaneet olemassa olevaan teknologia-alustaamme kartoituspalvelun aiempia laajemmalla sisällöllä ja arkea palvelevilla toiminnallisuuksilla. Saimme palvelun markkinoille tammikuussa 2017, ja uusia työterveysasiakkaita on tullut ilahduttavan paljon jo vajaan vuoden aikana. Tämän myötä lähdimme kehittämään myös oire- ja tarvepohjaista visuaalista ajanvarausta, jota on erittäin helppo käyttää. Ajanvaraus säästää palveluntarjoajan ja loppuasiakkaan resursseja, kun ajan saa varattua suoraan oikeaan aikaan ja oikeanlaiselle asiantuntijalle. Kun tähän liitetään vielä etävastaanottopalvelut, on kokonaisuus hyvin selkeä ja tarjoaa helpot ratkaisut palvelupolun eri vaiheisiin.

Olemme parhaillaan yrityksenä hienossa vaiheessa, koska kehitys menee vääjäämättä siihen suuntaan, että teknologiapalvelujamme tarvitaan yhä enemmän. Mitään Ruususen unta ei tässäkään vaiheessa ole tarkoitus alkaa nukkua, koska muuttuvan maailman digitaaliset palvelut kehittyvät koko ajan. Me emme tee kehitystyötä omaksi iloksemme, vaan kuuntelemalla – ja juuri siitä olemme saaneet kiitosta. Kirjoituksen alkuun viitaten, meille teknologia ei ole itseisarvo, vaan väline tuottaa hyvinvointia ja terveyttä mahdollisimman monelle yksilölle laadukkaasti.

Yksilön hyvinvointi palvelee työelämää

Ymmärsimme jo vuosia sitten, että työntekijöiden yksilöllisen hyvinvoinnin tukemisessa on paljon kehitettävää. Sopivia tapoja tarjota tukea oikeaan aikaa ei ollut olemassa. Uskoimme myös siihen, että etäratkaisuja hyödyntämällä työntekijöiden yksilöllistä tukea voitaisiin skaalata ja tarjota ajasta ja paikasta riippumatta esimerkiksi henkilökohtaisten videotapaamisten ja niiden välissä tapahtuvan etätuen avulla.

Nämä orastavat ajatukset saivat viimeisen silauksen, kun Movendoksen ja valmennusyritys Elivan polut yhdistyivät kesän 2016 jälkeen. Elivan aikana oli pitkään kokemukseen pohjautuen kehitetty erinomainen arvo- ja ratkaisukeskeinen coaching-malli, jonka toteutus oli mahdollista yksilöllisesti oikeaan aikaan ja yrityksen johtoa kuormittamatta. Yhdistämällä kahden yrityksen vahvuudet saimme liitettyä samaan pakettiin toimivan tavan tehdä skaalautuvaa valmennusta ja mahdollisuuden toteuttaa laadukasta vaikuttavuuden arviointia. Työelämän ja yksilöllisen hyvinvoinnin syvällinen ymmärrys terveyspalvelujen rinnalla tuo tiimillemme todella laajan ja syvän asiantuntemuksen alan kehitykseen ja nykytilaan liittyen.

Mitä näyttää kaleidoskooppi?

Terveysala on niin suuressa murroksessa, että kaukoputken ja periskoopin sijaan sitä on syytä tarkastella kaleidoskoopilla, mikä sopii loistavasti melkein eskari-ikäiselle yritykselle. Kaleidoskoopissa kaikki elementit ovat tavalla tai toisella olemassa, mutta näkökulmaa ja aineksia kääntämällä kokonaisuus näyttäytyy täysin erilaisena. Me Movendoksella uskomme, että terveydenhuollon uudistus Suomessa sekä työnantajien ja yksilöiden kasvava halu pitää itsestään huolta muuttavat tätä maata ja maailmaa parempaan suuntaan. Mukana ollaan!

***

Blogin kirjoitti Movendoksen asiakkuusjohtaja Paula Mäkeläinen, joka toimii tiiviisti yritysten, työterveyden ja palvelukehityksen rajapinnassa.