Tamperelaisen konepajayrityksen Movendos-valmennus toi energiaa

Tamperelaisessa konepajayrityksessä toteutettiin 4 kk Movendos-valmennus talvella 2014-2015. Tavoitteena oli parempi fyysinen kunto, paremmat tavat ruokailuun, liikkuvuuden parantaminen sekä yleinen energiatasojen nostaminen. Valmennus toteutettiin yhteistyössä työeläkevakuutusyhtiö Elon kanssa.

Movendos-valmennuksella saatiin hyviä tuloksia mies- ja asennusvaltaisessa valmennusryhmässä, jossa keski-ikä oli 50 vuotta. Valmennettavat olivat kuudelta eri paikkakunnalta. Valmennus sisälsi kolme henkilökohtaista tapaamista, jatkuvan yksilöllisen etävalmennuksen ja Fitbit-aktiivisuusmittarit. Alkutilanne ja edistyminen kartoitettiin Laturi-energiatestillä (http://www.laturi.com).

Osallistujat saivat keskimäärin yli kaksi tuntia lisää energistä aikaa vuorokauteen. Lihaskunto parani 37 %. Verenpaine oli alussa kohonnut, ja laski normaalitasolle valmennuksen kuluessa. Lisäksi subjektiivinen kokemus myönteisestä elämänmuutoksesta oli merkittävä. Kahdeksalla painonseurannassa olleella paino tippui keskimäärin 4,1 kg. Suurin pudotus oli yli 13 kg.

Valmentajana toimi Sanna Laamanen (http://trainersanna.fi/).